Business adviser palvelut ja liikkeenjohdon konsultointi.

Apua analysointiin, päätöksentekoon, toimenpiteisiin, toimenpiteiden ohjaamiseen ja seurantaan.

Sähköisen liiketoiminnan kehittämishankkeet

  • Myynnin, markkinoinnin, asiakaspalvelun, sähköisen liiketoiminnan, monikanavaisuuden ja verkkokaupan kehittäminen ja tehostaminen

  • Liiketoiminnan tehostaminen muuttuvilla/taantuvilla markkinoilla

Yrittäjän / toimitusjohtajan tukeminen erityisen vaativissa tilanteissa

Lisää tehoa vai vauhtia hankkeisiin ?

Onko Sinulla tarvetta saada yrityksesi toimintaan lisää tehoa tai vauhtia johonkin hankkeeseen, joka ei etene haluamallasi vauhdilla ?

Ulkopuolinen kokenut johtotason osaaja tuo uutta näkökulmaa asioihin sekä hallitsee systematiikan, jolla vaikeatkin asiat liikkuvat haluttuun suuntaan. 

  Meitä käytetään hankalien ja vaativien asioiden vauhdittamiseksi, koska......


- asiointi kanssamme on helppoa ja vaivatonta 
- samoja asioita kokenut asiantuntija ymmärtää tilanteen nopeasti ja tuo heti näkemyksensä esille perustellusti
- asiat todella muuttuvat, sillä tavoitteenamme on aina saada sovitut asiat tehtyä tuloksellisesti

- palvelut pitävät aina sisällään valmistelutyön, toteutuksen ja raportoinnin sovitussa laajuudessa.
- KESKITYMME TEKEMISEEN, EMME TEOREETTISEEN VIISASTELUUN JA JOSSITTELUUN....


Copyright ©2019 Managementstore.fi, Kaikki oikeudet pidätetään