Kehitysprojekti

- Tilanneanalyysin jälkeen konsultti ohjasi, opasti ja neuvoi toimitusjohtajaa ja hänen avainhenkilöitään toteuttamaan suunnitellun kehittämisprojektin liikkeellelähdön ja onnistumisen. Tavoitteet, toimenpiteet, vastuut, aikataulu, resursointi, ohjaus, seuranta.

Kesto yli 6kk, tuloksena 30 % myynnin kasvu ja 20 % tuloksen kasvu. Hyöty yli 100.000 euroa / 6 kk.

Muutostilanne

- Myynti oli rajussa pudotuksessa ja kokeneen ammattilaisen avulla ja ohjauksella analysoitiin tilanne ja käytiin yrittäjä toimitusjohtajan kanssa muutoksen tarve ja onnistumisen edellytykset läpi. Myyntihenkilöstö *siirtyi* raportoimaan konsultille 2 viikon välein toimenpiteet ja myyntitulokset. Muuttuneella ammattimaisella ulkopuolisella myynninjohtamisella saatiin myyntiponnistelut 25 kertaistettua aiempaan, tarjouskanta nostettua yli 10 kertaiseksi ja myyntitulokset tavoitteiden mukaisiksi. Tavoitteet, toimenpiteet, vastuut, aikataulu, resursointi, ohjaus ja seuranta olivat avainasioita onnistumiselle.

Tuloksena myynnin ja katteen kasvu. Hyöty yritykselle yli 200.000 euroa / 1. vuosi.

Sopeuttaminen

- Varmistettiin kokeneen ammattilaisen avulla ja ohjauksella suunnitellun sopeuttamisen onnistuminen. Tarkka analysointi vaikutuksista, riskistä ja uhista sekä määrätietoinen oikein ajoitetut toimenpiteet olivat avainasemassa.

Säästöt yli 50.000 euroa/ seuraavat 6 kk. Yritys selviytyi sopeuttamisen avulla.

Sähköinen kauppa

- Kokenut sähköisen kaupan ja monikanavaisuuden ammattilainen oli apuna ja ohjaamassa suunnitellun sähköisenkaupan projektin onnistumisen. Verkkokauppa oli perustettu, mutta se tuotti selvästi enemmän kuluja ja työtä kuin oli ajateltu. Prosessit käytiin läpi ja saatiin hallintaan ja verkkokauppa muuttui kannattavaksi ja selvästi osaksi monikanavaista konseptia. 2 eri tapausta.

Tapaus 1, Myynti ja tuotto nousivat ja 1 kk.n jälkeen investointi oli maksettu.

Tapaus 2, Myynti ja tuotto nousseet ja kattavat kehittämisinvestoinnin moninkertaisesti. Projekti jatkuu…

IIB.n tukiohjelma johdon avuksi

- Kokenut yritysjohdossa itsekin ollut konsultti käy säännöllisesti yrityksen tilannetta ja toimenpiteitä läpi yrittäjän kanssa ja ohjaa sekä toimii lisäresurssina sovitulla tavalla ulkopuolista asiantuntemusta vaativassa tilanteessa. Strategia ja liiketoimintasuunnitelma päivitetty, useita kiperiä ja haastavia adhoc tilanteita käyty läpi, henkilöstökysymyksiä ratkottu, taloudellinen katastrofi selvitetty ja yrityksen tulos saatu kasvuun.

Tulos parantunut yli 35.000,- euroa 1. vuoden aikana. Projekti jatkuu…..

Vuokrajohtajuus

- Kokenut ammattilainen toimii osa-aikaisena myyntijohtajana ohjaamassa ja johtamassa myyntihenkilöstöä.

Säästö vakituisen myyntijohtajan palkka kaikkine sivukustannuksineen merkittävä ja hyötynä kokenut ammattiapu sopivalla aika ja rahapanostuksella Projekti jatkuu…...

Hallitustyöskentely

- Kokenut business adviser toimii yrityksen hallituksen jäsenenä tuomassa ulkopuolista osaamista ja näkemystä yrityksen strategiseen työskentelyyn ja kehittämiseen. Projekti jatkuu…..

Copyright ©2019 Managementstore.fi, Kaikki oikeudet pidätetään