Joitakin esimerkkejä palveluista

Kehitysprojekti

- Varmistaa kokeneen kehittämisen ammattilaisen avulla ja ohjauksella suunnitellun kehittämisprojektin onnistumisen. Tavoitteet, toimenpiteet, vastuut, aikataulu, resursointi, ohjaus, seuranta

Muutostilanne

- Varmistaa kokeneen ammattilaisen avulla ja ohjauksella suunnitellun muutoksen onnistumisen. Tavoitteet, toimenpiteet, vastuut, aikataulu, resursointi, ohjaus, seuranta

Sopeuttaminen

- Varmistaa kokeneen ammattilaisen avulla ja ohjauksella suunnitellun sopeuttamisen onnistumisen. Tavoitteet, toimenpiteet, vastuut, aikataulu, resursointi, ohjaus, seuranta

Sähköinen kauppa

- Varmistaa kokeneen sähköisen kaupan ja monikanavaisuuden ammattilaisen avulla ja ohjauksella suunnitellun sähköisenkaupan projektin onnistumisen. Tavoitteet, toimenpiteet, vastuut, aikataulu, resursointi, ohjaus, seuranta

Mentorointi

- Yritysjohtajille ja omistajayrittäjille tarkoitettu kehittämisohjelma, joka koostuu yritysjohtajan ja kokeneen konsultin välisistä mentorointi tilaisuuksista. Mentorina toimiva konsultti on taustalla toimivana tukihenkilönä kaikissa erityisen vaativissa johtamis- ja päätöksentekotilanteissa jopa online-yhteyden päässä.

Asiantuntijapaketti

- Kokenut asiantuntija avustaa ja ohjaa tai toimii lisäresurssina erikseen sovitulla tavalla ulkopuolista asiantuntemusta vaativassa tilanteessa.

Vuokrajohtajuus

- Kokenut ammattilainen toimii määräajan johdon lisäresurssina erikseen sovitulla tavalla vaativassa johtotehtävässä, jossa yrityksen sisältä ei löydy aikaa tai resurssia.

Hallitustyöskentely

- Kokenut asiantuntija toimii lisäresurssina hallituksessa
Copyright ©2019 Managementstore.fi, Kaikki oikeudet pidätetään